(ENG) At the event of Mid-Autumn Festival, two performers, Xu Ziling and one of her Danish students from the Music Confucius Institute of The Royal Danish Academy of Music, performed “Horse Racing”, “Wishing You Stay Well”, “Endless Love” and “Liang Liang” with Chinese traditional instruments, Erhu and Hammered Dulcimer. Their collaboration produced a beautiful melody, showing the unique charm of Chinese national musical instruments. Their performance has arousing great acclaim.

(DK) Til Månefestivals event udførte to kunstnere, Xu Ziling og en af hendes danske studerende fra Music Confucius Institute i Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, melodierne ”Horse Racing”, ”Wishing You Stay Well”, ”Endless Love” og ”Liang Liang” med kinesiske traditionelle instrumenter, Erhu og Hakkebræt. Deres samarbejde producerede en smuk melodi, der viser den unikke charme ved de kinesiske nationale musikinstrumenter. Deres optræden har vakt stor begejstring blandt publikummet.

 

 

(ENG) Students from Niels Steensens Gymnasium in Denmark together with their Chinese teacher Wu Xiaoju, brought everyone the masterpiece “Chrysanthemum Flower Bed” by the Chinese pop singer Jay Chou. The teacher and the students sang and danced excellently on the stage. The pronunciation of the Chinese lyrics was very clear and the performance won endless applause of the entire audience.

(DK) Studerende fra Niels Steensens Gymnasium i Danmark har sammen med deres kinesiske lærer Wu Xiaoju bragt et mesterværk “Chrysanthemum Flower Bed” af den kinesiske popsanger Jay Chou. Læreren og eleverne sang og dansede fremragende på scenen. Udtalen af den kinesiske sangtekst var meget klare og tydelige, og optræden vandt uendeligt bifald blandt publikum.

 

 

(ENG) During the festival, the twin brothers Malthe and Oliver from Denmark used their creativity and imagination to bring everyone a small magic trick. The moment that the performance started, it has already melted the audience heart. They can not only make cards fly, but also “roll the dice”. The most amazing thing is their ability to using a cup to stack dice. In the end, their brilliant performance of the traditional Chinese acrobatics “Diabolo” won lots of applause.

(DK) Under festivalen brugte tvillingebrødrene Malthe og Oliver fra Danmark deres kreativitet og fantasi til at give alle et lille magisk trick. I det øjeblik forestillingen startede, har de allerede smeltet publikums hjerte. De kan ikke kun få spillekortene til at flyve, men også ”ryste med terninger”. Det mest fantastiske er deres evne til at bruge en kop til at stable terninger. Til sidst vandt deres strålende optræden med den traditionelle kinesiske akrobatik ”Diabolo” masser af bifald.

 

 

(ENG) Zhang Li, director of the China Cultural Center in Copenhagen, said in his speech that although the COVID-19 has kept a distance between people, it cannot hold us back for the desire to communicate with the other people. The Mid-Autumn Festival is coming, and with the online broadcast of this festival the Chinese people at home and abroad has expressed their hopes for family reunion and harmony on the day of Mid-Autumn Festival. Also, we hope that the Chinese and Danish people can stand together to fight COVID-19 and overcome the difficulties together.

Due to the current COVID-19 situation, the China Cultural Center in Copenhagen will continue to provide various cultural activities through a combination of online and offline experiences and continuously enrich the Danish people with cultural experiences about Chinese culture. From September 28 to October 5, the center will launch the online cultural week event of “Mid-Autumn Festival: A Moonmoment to Remember”, offering a number of activites online including online exhibitions, performances, short videos, digital concerts and so on. The cultural week aims to provide a better understanding of the cultural connotations of the Mid-Autumn Festival and the understanding of family reunion, social harmony, national identity and so on. So, stay tuned!

(DK) Zhang Li, direktør for Det Kinesiske Kulturcenter i København, sagde i sin tale, at skønt COVID-19 har begrænset behørig afstand mellem mennesker, så kan det ikke holde os tilbage for ønsket om at kommunikere med andre. Månefestivalen er lige rundt om hjørnet, og online-udsendelsen af denne festival har det kinesiske folk derhjemme og i udlandet udtrykt deres håb om familiesammenføring og harmoni på Månefestivalsdagen. Vi håber også, at det kinesiske og det danske folk kan stå sammen om at bekæmpe COVID-19 og sammen overvinde vanskelighederne.

På grund af den nuværende COVID-19-situation vil Det Kinesiske Kulturcenter i København fortsat tilbyde forskellige kulturelle aktiviteter gennem en kombination af online og offline oplevelser, og fortløbende berige det danske folk med kulturelle oplevelser om den kinesiske kultur. Fra den 28. september til 5. oktober lancerer centret den online kulturuge-begivenhed med titlen ”Månefestival: At Huske et Øjeblik af Månen”, som vil tilbyde en række aktiviteter online herunder onlineudstillinger, performances, korte videoer, digitale koncerter og så videre. Kulturugen har til formål at give en bedre forståelse for de kulturelle konnotationer i Månefestivalen og forståelsen for familiesammenføring, social harmoni, national identitet og så videre. Så, Stay Tuned!