(ENG) The Spring Festival is of vital importance for the Chinese people. There is a special Chinese folklore derived from the customs of the New Year Festival. That is the symbolic decorative artwork – New Year pictures. They are important carriers of folklore dissemination, an artistic transmission of the good wishes of Chinese people’s daily life, and they carry Chinese people’s blessings, joyous pursuits and their dreams for the future.

(DAN) Forårsfestivalen er af vital betydning for det kinesiske folk. Der er en speciel kinesisk folklore, som stammede fra nytårsfestivalens skikker. Det er det symbolske dekorative kunstværk – Nytårsbilleder. De er vigtige bærere af formidling af folklore, et kunstnerisk budskab om de gode ønsker i det kinesiske folks daglige liv, og de bærer kinesiske folks velsignelser, glædelige ønsker og deres drømme for fremtiden.

(ENG) The China Cultural Center in Copenhagen has selected the representative works from Henan, Tianjin, Jiangsu, Sichuan, Shandong, Shaanxi, Guangdong, Fujian, Hunan, Hebei, Shanxi and Chongqing in China. There are 52 woodblock New Year pictures (set) in total. They are classified into three sections: praying for good fortune, warding off evil spirits and eliminating disasters; myths, legends and drama stories; folk customs and city life. Digital methods are adopted to display the rich content and artistic charm of these Chinese woodblock New Year pictures.

(DAN) Det Kinesiske Kulturcenter i København har valgt de repræsentative værker fra Henan, Tianjin, Jiangsu, Sichuan, Shandong, Shaanxi, Guangdong, Fujian, Hunan, Hebei, Shanxi og Chongqing i Kina. Der er 52 træblok nytårsbilleder (sæt) i alt. De er klassificeret i tre sektioner: at bede om held, afværge onde ånder og eliminere katastrofer; myter, legender og dramahistorier; folkeskikker og byliv. Der anvendes digitale metoder til at vise det rige indhold og den kunstneriske charme af disse kinesiske træblok nytårsbilleder.

Click on the link below to enjoy your VR tour

https://show.chinaculture.org/musehuaguang/index/index.html