(ENG) The 2021 “Happy Chinese New Year” event has been held online to meet with you. The headquarter of cultural and tourism institutions, together with ministries and departments, has planned and produced a series of online cultural and tourism products with rich content and various methods, including traditional Chinese folk music, symphony, ice acrobatics, colorful online performances, online exhibitions exploring Spring Festival customs and Chinese culture. Moreover, there are also fantastic animation projects with short videos, interactive experiences, etc., through the folk customs and intangible cultural heritage that are rich in Spring Festival characteristics and reflect the connotation of Chinese culture, such as learning about the customs, appreciating the food, and watching operas. These activities reflect the cultural, artistic, traditional and international nature of this Chinese Spring Festival, allowing global audiences to experience the atmosphere of Chinese New Year without leaving home.

(DAN) Eventet ”Glædelig Kinesisk Nytår” 2021 er blevet afholdt online for at mødes med dig. Hovedkvarteret for kultur- og turistinstitutioner har sammen med ministerier og afdelinger planlagt og produceret en række online kultur- og turistprodukter med rigt indhold og forskellige metoder, herunder traditionel kinesisk folkemusik, symfoni, akrobatik på is, farverige online forestillinger, online udstillinger, hvor man har mulighed for at udforske forårsfestivalens skikker og kinesisk kultur. Desuden er der også fantastiske animationsprojekter med korte videoer, interaktive oplevelser osv. gennem folkeskikker og immateriel kulturarv, der er rige på forårsfestival-karakteristika og afspejler konnotationen af ​​den kinesiske kultur, såsom at lære om skikker, nyde maden og se på operaer. Disse aktiviteter afspejler den kulturelle, kunstneriske, traditionelle og internationale karakter af denne kinesiske forårsfestival, således at det globale publikum kan opleve det kinesiske nytårs atmosfære uden at forlade hjemmet.

(ENG) Today, the China Cultural Center in Copenhagen presents the “Red Plum Blossom – Chinese Chamber Music Concert” jointly produced by Network of International Culturalink Entities and the Central Conservatory of Music. This concert selected chamber music compositions that have won several prizes in Chinese folk music compositions, all of which were commissioned works by renowned contemporary composers. These pieces reflect the preservation, integration and development of contemporary Chinese music, its humanistic implications and artistic styles, and present the vigor and modern splendor of young contemporary Chinese musicians.

(DAN) I dag præsenterer Det Kinesiske Kulturcenter i København ”Red Plum Blossom – Kinesisk Kammermusik Koncert”, der er produceret af Network of International Culturalink Entities i fællesskab med Central Conservatory of Music. Denne koncert valgte kammermusik-kompositioner, der har vundet flere priser i kinesiske folkemusik-kompositioner, hvor alle værker var bestilt og tilpasset af kendte moderne komponister. Disse stykker afspejler bevarelse, integration og udvikling af moderne kinesisk musik, dens humanistiske implikationer og kunstneriske stilarter, og præsenterer den livlige og moderne pragt af unge nutidige kinesiske musikere.

Watch the concert by clicking on the link below:

https://youtube.com/playlist?list=PLPf0JY4ZasLqyhM1OwpUcjAMqXASTxKwq