(ENG) “The Chords of the New Year – Spring Festival Symphony Concert” is divided into three segments: Spring Festival Overture, the Chinese Sights and Sounds suite, and classical Western pieces, comprising eight instrumentals based on traditional Chinese folksongs and two classical Western pieces. The concert will last approximately 45 minutes. The concert was specially organized for the Happy Chinese New Year event. Its traditional Chinese instrumentals match the strong atmosphere of the Spring Festival, presenting the fine traditional Chinese culture and the characteristics of ethnic regions. These form a seamless fusion with two familiar Western classics that complement Chinese folk songs, presenting a Spring Festival event that brings different cultures together.

(DAN) ”Nytårs Akkorder – Forårsfestival Symfoniorkester Koncert” er opdelt i tre segmenter: Forårsfestival Ouverture, De Kinesiske Seværdigheder og Sounds suite og Klassiske Vestlige Stykker, der består af otte stykker instrumentalmusik baseret på traditionelle kinesiske folkesange og to klassiske vestlige stykker. Koncerten varer cirka 45 minutter. Koncerten er specielt arrangeret til eventet ”Glædelig Kinesisk Nytår”. Dens traditionelle kinesiske stykker instrumentalmusik matcher forårsfestivalens atmosfære og præsenterer den fine traditionelle kinesiske kultur og etniske regioners karakteristika. Disse danner en glat fusion med to velkendte vestlige klassikere, der supplerer kinesiske folkesange og præsenterer hermed en forårsfestival, der bringer forskellige kulturer sammen.

(ENG) Folk songs are important cultural symbols that are orally transmitted by all ethnic groups around the world, as well as the source of all human musical activities. Chinese folksongs can be generally divided into four types: mountain songs, “little tunes”, work songs known as haozi, and narrative songs. Once upon a time, these folksongs accompanied the weddings, funerals, agricultural activities, and emotions of ancient Chinese. They are artistic expressions of life, profound cultural significance, and historical heritage. Folksongs have complemented and co-existed with ancient Chinese folk customs, becoming a unique form of Chinese musical heritage.

(DAN) Folkesange er vigtige kulturelle symboler, som overføres mundtligt af alle etniske grupper rundt om i verden såvel som kilden til alle menneskelige musikalske aktiviteter. Kinesiske folkesange kan generelt opdeles i fire typer: bjergsange, ”små melodier”, værksange kendt som haozi og fortællende sange. Engang ledsagede disse folkesange til bryllupper, begravelser, landbrugsaktiviteter og følelser om kinesere i de gamle dage. De er kunstneriske livsudtryk, dybtgående kulturel betydning og historiske arv. Folkesange har suppleret og eksisteret sammen med gamle kinesiske folkeskikker og er blevet en unik form for kinesisk musikarv.

Watch the concert by clicking on the link below:

https://youtube.com/playlist?list=PLPf0JY4ZasLqyhM1OwpUcjAMqXASTxKwq