Grain Rain is the sixth solar term in the Chinese calendar, marking the end of the spring season. The sun’s longitude is 30 degrees during this time, and the term derives its name from the Chinese belief that rain during this period fosters the growth of numerous grains. As the temperature rises, rainfall and humidity increase, making it an ideal time for crop cultivation. As with other solar terms, Grain Rain is a reflection of the significant role that solar terms played in ancient Chinese agricultural culture.

The 24 solar terms form a comprehensive system of life and customs in addition to their function as a timekeeping system. Grain Rain is a season for harvesting new tea. Tea produced during this period features plump buds and leaves, a soft texture, and high levels of various vitamins and amino acids. It has a fresh and lively flavor and is believed in traditional Chinese medicine to remove heat from the body and be beneficial for the eyes. In some northern regions, “Chinese toon” is a popular delicacy during Grain Rain. Chinese toon sprouts and blooms around this time, providing a nutritious ingredient for, for example, stir-fries or salads, also commonly known as “eating spring”.

Furthermore, it is also customary during the Grain Rain period to engage in the practice of worshipping Cangjie. Cangjie is a mythical figure in Chinese mythology who is credited with the invention of Chinese characters. In recognition of Cangjie’s contributions to the development of the Chinese language, the United Nations has selected April 20th, the day of Grain Rain, as International Chinese Language Day. This commemoration has been celebrated for 13 years since its establishment in 2010. This year’s celebration is themed “Chinese Wisdom, Green Development”, which aims to apply Chinese wisdom to contribute to the promotion of green and sustainable development by offering Chinese solutions.


//DANISH

Kornregn udgør den sjette solperiode i den kinesiske kalender og markerer afslutningen på forårssæsonen. Solens længdegrad under denne periode er 30 grader, og perioden har fået sit navn ud fra den kinesiske tro på, at nedbør i denne periode fremmer væksten af talrige kornafgrøder. Som temperaturen stiger, øges både nedbør og luftfugtighed, hvilket skaber optimale betingelser for dyrkning af afgrøder. Ligesom andre solperioder afspejler Kornregn den betydningsfulde rolle, som solperioderne spillede i den gamle kinesiske landbrugskultur.

De 24 solperioder danner et omfattende system af liv og skikke, udover deres funktion som et tidsførende system. Kornregn udgør en sæson for høst af ny te. Teen, der er produceret i denne periode, besidder fyldige knopper og blade, en blød konsistens og høje niveauer af forskellige vitaminer og aminosyrer. Den har en frisk og livlig smag og menes i den traditionelle kinesiske medicin at kunne fjerne varme fra kroppen og være gavnlig for øjnene. I visse nordlige regioner er “kinesisk mahogni” en populær delikatesse under Kornregn. Kinesisk mahogni spirer og blomstrer omkring denne tid og udgør en næringsrig ingrediens i eksempelvis wokretter eller salater, også kendt som “forårsføde”.

Desuden er det også almindeligt i Kornregn perioden at tilbede Cangjie. Cangjie er en mytisk skikkelse i kinesisk mytologi, som siges at have opfundet kinesiske skrifttegn. I anerkendelse af Cangjies bidrag til udviklingen af det kinesiske sprog har De Forenede Nationer valgt den 20. april, dagen for Kornregn, som den internationale dag for det kinesiske sprog. Denne mindehøjtidelighed er blevet fejret i 13 år siden dens oprettelse i 2010. I år er temaet “Kinesisk Visdom, Grøn Udvikling”, som sigter mod at anvende kinesisk visdom til at bidrage til fremme af grøn og bæredygtig udvikling ved at tilbyde kinesiske løsninger.