Grain Buds, or Xiaoman in Chinese, is the second solar term in summer. It falls on May 20-22 of the Gregorian calendar each year. The name Xiaoman means that the seeds from the grain are becoming full but are not ripe. It refers to the fullness of wheat grains in northern China and the abundance of rainfall in southern China. During Xiaoman, the summer crops of winter wheat in northern China became plump and full, while southern China experiences frequent rainfall and an increase in heavy rain, displaying the thriving vitality of all things.

Many folk customs associated with Xiaoman are based on phenology and agricultural conditions, such as rituals to worship the God of Waterwheel and the practice of “stealing water”. In Jiangsu and Zhejiang provinces, the “Silkworm Festival” celebrates the birthday of the Silkworm Goddess, coinciding with the anticipation of the upcoming silk harvest.

Grain Buds Delicacy

Eating wild vegetables is a common custom during the Grain Buds. Traditionally, Chinese people emphasize eating seasonal foods. During this period, the yang energy is at its peak, and the weather becomes hot and dry, causing significant water loss and fatigue in the body. To reduce water loss, it is advisable to eat light foods. Traditional Chinese medicine suggests that summer is the best time to eat slightly bitter foods, such as amaranth, goji leaves, and bitter gourd, which align well with the hot weather and help to clear heat and alleviate summer heat.

Bitter gourd can cool the body, improve eyesight, and detoxify. It is commonly served cold or stir-fried with eggs. The custom of eating goji leaves is popular in the northwest region of Ningxia. In traditional Chinese medicine, goji leaves are used to treat symptoms like thirst, dry mouth, and toothache caused by internal heat. Fresh and tender, goji leaves are delicious and can be cooked in various ways, including soups, stir-fries, and cold dishes.


DANISH

Kornet fyldes, eller Xiaoman på kinesisk, er den anden sommer solperiode. Det falder hvert år mellem den 20.-22. maj i den gregorianske kalender. Navnet Xiaoman betyder, at kornfrøene er ved at blive fyldte, men endnu ikke modne. Dette refererer til den fulde modenhed af hvedekornene i de nordlige steder i Kina og de rigelige nedbørsmængder i de sydlige steder i Kina. I løbet af Xiaoman-perioden får vinterhvedeafgrøderne i det nordlige Kina en rund og fyldig form, samtidig med at det sydlige Kina oplever hyppige regnbyger og intens nedbør. Dette viser den blomstrende vitalitet i alt levende.

Mange folkeskikke forbundet med Xiaoman er baseret på fænologi og landbrugsforhold, såsom ritualer til ære for vandhjulets Gud og praksis med at “stjæle vand”. At spise vilde grøntsager under Xiaoman hjælper med at fjerne varme og reducere indre varme i kroppen. I provinserne Jiangsu og Zhejiang fejres “Silkesommerfugl Festival” til ære for Silkesommerfugl Gudinden, og det falder sammen med forventningen om den kommende høst af silke.

Xiaoman Delikatesse

At spise vilde grøntsager er en almindelig skik under Xiaoman-festivalen. Traditionelt lægger kineserne vægt på at spise sæsonbestemt mad. Under Xiaoman er yang-energien på sit højeste, og vejret bliver varmt og tørt, hvilket forårsager betydeligt væsketab og træthed i kroppen. For at mindske væsketabet er det tilrådeligt at spise lette fødevarer. Traditionel kinesisk medicin foreslår, at sommeren er den bedste tid til at spise let bitre fødevarer, såsom amarant, goji-blade og bitter melon, som passer godt til Xiaoman-periodens varme vejr og hjælper med at rense varmen og lindre sommervarmen.

Bitter melon kan køle kroppen, forbedre synet og afgifte. Den serveres ofte kold eller stegt med æg. Skikken med at spise goji-blade under Xiaoman er populær i den nordvestlige region Ningxia. I traditionel kinesisk medicin bruges goji-blade til at behandle symptomer som tørst, tør mund og tandpine forårsaget af indre varme. Friske og møre goji-blade er lækre og kan tilberedes på forskellige måder, herunder supper, stir-fries og kolde retter.