On October 5, 2021 the opening ceremony of the “Chinese Children’s Art Exhibition” was held at the building of Aarhus City Hall to celebrate the 72nd anniversary of the founding of the People’s Republic of China. The exhibition was jointly organized by the China Cultural Center, H.C. Andersen Culture & Art Committee and the H.C. Andersen Society. Zhang Li, Director of the China Cultural Center in Copenhagen, Steen Andersen, Chairman of the Culture Committee of the Aarhus City Council, and Finn Andersen, Chairman of the H.C. Andersen Culture & Art Committee, delivered speeches successively. More than 50 people from all walks of life in Aarhus were invited to attend the opening ceremony.

Director Zhang Li expressed that he was very happy to hold this exhibition at the marvelous building of Aarhus City Hall on the 72nd anniversary of the founding of the People’s Republic of China. Over the past 72 years, China’s overall national strength, people’s living standards, and international influence have risen sharply through unremitting efforts and hard work. Taking this opportunity, he expressed his heartfelt gratitude to the Danish friends who cared about supporting China’s construction and the development of China-Denmark relations. He said that the practical cooperation between China and Denmark has great potential and broad prospects, among which cultural exchange and collaboration play an important role in promoting people-to-people bonds between the two countries, and are conducive to building a solid foundation for comprehensive cooperation between the two countries in other areas. In this regard, the China Cultural Center will continue to play an important role in promoting the friendship between China and Denmark.

Chairman Steen Andersen was also pleased to hold the “Chinese Children’s Art Exhibition” at the Aarhus City Hall to celebrate the 72nd anniversary of the founding of the People’s Republic of China. The cooperation between China and Denmark has a long history. Aarhus is willing to carry out friendly exchanges and cooperation in various fields with Chinese cities, especially in the areas of creative industries, energy conservation and environmental protection, and green economy. He expressed that there is a great potential for cooperation. He hopes that this exhibition will enhance the friendship between the Chinese and Danish people. The level of Chinese children’s painting is very high, especially those related to Andersen’s fairy tales, which reflect the wisdom and artistic accomplishment of Chinese children. Eventually, he said that the young people of the two countries should be encouraged to carry out various forms of cultural exchange activities. Chairman Finn Andersen said in his speech that the “Chinese Children’s Art Exhibition” has been well received in Denmark. It has become a good platform for cultural and artistic exchanges between China and Denmark. He believes that more Chinese young artistic talents will participate in this event in the future.

Those who participated in the event spoke highly of the exhibited works. Marianne Stenvig Andersen, niece of Bernhard Arp Sindberg, the “Danish Hero” who protected the Chinese refugees during Nanjing Massacre, said that the works of the Chinese young people brought the enjoyment and beauty to Aarhus during the pandemic.


//DANISH

Den 5. oktober 2021 blev åbningsceremonien for den “Kinesiske Børnekunstudstilling” afholdt i Aarhus Rådhus for at fejre 72-årsdagen for grundlæggelsen af ​​Folkerepublikken Kina. Udstillingen blev organiseret i fællesskab af Det Kinesiske Kulturcenter, H.C. Andersen Culture & Art Committee og H.C. Andersen-Samfundet. Zhang Li, direktør for Det Kinesiske Kulturcenter i København, Steen Andersen, formand for kulturudvalget i Aarhus Byråd, og Finn Andersen, formand for H.C. Andersen Culture & Art Committee, holdt henholdsvis taler. Mere end 50 mennesker fra alle samfundslag i Aarhus var inviteret til at deltage i åbningsceremonien.

Direktør Zhang Li gav udtryk for, at han var meget glad for at kunne afholde denne udstilling i den fantastiske Aarhus Rådhus bygning på 72-årsdagen for grundlæggelsen af ​​Folkerepublikken Kina. I løbet af de sidste 72 år er Kinas samlede national styrke, folks levestandard og den internationale indflydelse steget markant gennem utrættelig indsats og hårdt arbejde. Ved at benytte denne lejlighed udtrykte han sin dybfølte taknemmelighed over for de danske venner, der interesserede sig for at støtte Kinas konstruktion og udviklingen af ​​Kina-Danmark forholdet. Han sagde, at det praktiske samarbejde mellem Kina og Danmark har et stort potentiale og brede perspektiver, hvoriblandt kulturel udveksling og samarbejde spiller en vigtig rolle for at fremme båndet mellem de to lande og er befordrende for at bygge et solidt fundament for omfattende samarbejde mellem de to lande på andre områder. I denne forbindelse vil Det Kinesiske Kulturcenter fortsat spille en vigtig rolle i at fremme venskabet mellem Kina og Danmark.

Formand Steen Andersen var også fornøjet for at kunne holde den “Kinesiske Børnekunstudstilling” på Aarhus Rådhus for at fejre 72-årsdagen for grundlæggelsen af ​​Folkerepublikken Kina. Samarbejdet mellem Kina og Danmark går langt tilbage i historien. Aarhus er villig til at gennemføre venskabelige udvekslinger og samarbejde på forskellige områder med de kinesiske byer, især inden for områderne kreative industrier, energibesparelse og miljøbeskyttelse og grøn økonomi. Han gav udtryk for, at der er et stort potentiale for samarbejde. Han håber, at denne udstilling vil fremme venskabet mellem det kinesiske og det danske folk. Det kinesiske børns tegnefærdigheder ser ud til at ligge på et meget højt, især dem, der er relateret til Andersens eventyr, hvilket også afspejler det kinesiske børns visdom og kunstnerisk præstation. Til sidst udtrykte han, at de unge i de to lande bør tilskyndes til at gennemføre forskellige former for kulturelle udvekslingsaktiviteter. Formand Finn Andersen sagde i sin tale, at den “Kinesiske Børnekunstudstilling” er blevet godt modtaget i Danmark. Det er blevet en god platform for kulturelle og kunstneriske udvekslinger mellem Kina og Danmark. Han tror på, at flere kinesiske unge kunstneriske talenter vil deltage i dette arrangement i fremtiden.

De, der deltog i arrangementet, talte højt om de udstillede værker. Marianne Stenvig Andersen, niece til Bernhard Arp Sindberg, den “danske helt”, der reddede tusindvis af kinesere under Nanjing-massakren, sagde, at de kinesiske unges værker bragte nydelse og skønhed til Aarhus under pandemien.