Over the past century, the people in Shanghai have gone from opposition to identification with foreign cultures, and then integrated foreign cultures into Chinese traditional culture, regional culture, and folk culture, creating a diverse and complex new culture of Shanghai style.

As a kind of physical existence, gardens provide the environment for the existence of this social culture; as a concept that expresses this culture, Shanghai gardens also show some distinctive characteristics, forming a new garden genre, namely “Garden of Shanghai Style”. The biggest feature of gardens of Shanghai style lies in its brilliant fusion of gardens of Chinese and Western characteristics.

In this video, Liu Jun, graduated from Fudan University and majoring in Chinese Literature, will give an introduction in Chinese gardens as well as explaining the famous classical gardens in Shanghai.


//DANISH

I løbet af det sidste århundrede er befolkningen i Shanghai gået fra modstand til identifikation med fremmede kulturer og derefter integreret fremmede kulturer i traditionel kinesisk kultur, regional kultur og folkekultur og skabt en mangfoldig og kompleks ny kultur i Shanghai-stil. Som en slags fysisk eksistens giver parker det miljø for eksistensen af denne sociale kultur. Som et koncept, der udtrykker denne kultur, viser Shanghai-parker også nogle særpræg. Der dannes en hel ny park-genre, nemlig “Park i Shanghai-Stil”. Det største træk ved parker i Shanghai-stil ligger i dens strålende sammensmeltning af haver med kinesiske og vestlige karakter. I denne video vil Liu Jun, dimitterede fra Fudan University med hovedfag i kinesisk litteratur, give en introduktion i kinesiske parker samt forklare de berømte klassiske parker i Shanghai.