Dragon boat racing is a traditional custom during China’s Duanwu Festival (also called Dragon Boat Festival), originating from the Warring States period (475–221 BC). People would carve wooden boats into the shape of dragons and engage in competitive races to entertain and please the gods. During this time, dragon boat races were a semi-religious, semi-entertainment ritual.

In the region of the two provinces of Hunan and Hubei in central China, the commemoration of Qu Yuan (340-278 BC), an ancient great poet, and dragon boat races are closely related. Participants engage in Dragon boat racing, commemorating the poet Qu Yuan, who tragically drowned himself in the Miluo River. Legend has it that people raced boats to retrieve his body and scare away fish from devouring him.
Today, dragon boat races are popular water sports events that attract large numbers of participants each year, with variations in the appearance of the boats.

Please join us to celebrate the Copenhagen Dragon Boat Festival on June 18 (9:00-16:00), 2023, at The Frederikskaj 12, 2450 København, Denmark.


//DANISH

Dragebådsræs er en traditionel skik under Kinas Duanwu Festival (også kaldet Dragebådsfestival) og har sine rødder i de stridende staters periode (475-221 f.Kr.). Folk skar træbåde i form a drager og deltog i konkurrenceræs, der tjente både som underholdning og til at ære guderne. Dragebådsræs fungerede på dette tidspunkt som en halv religiøs og halv underholdende ritual.

I regionen i de to provinser Hunan og Hubei i det centrale Kina har mindet om Qu Yuan (340-278 f.Kr.) og dragebådsræs en tæt og indbyrdes forbundet relation. Deltagerne deltager i konkurrencepræget vandsport for at mindes digteren Qu Yuan (340-278 f.Kr.), der tragisk druknede sig selv i floden Miluo. Ifølge legenden konkurrerede folk i både for at hente hans legeme og skræmme fiskene væk for at forhindre dem i at fortære ham.

I dag er dragebådsræs populære vandsportsbegivenheder, der hvert år tiltrækker et stort antal deltagere, og bådenes udseende kan variere.

Kom og deltag med os for at fejre København Dragebådsfestival den 18. juni (kl. 9:00-16:00) 2023, på Frederikskaj 12, 2450 København.