Start of Winter (Lidong), the19th of the 24 solar terms, marks the beginning of winter. It occurs when the sun’s ecliptic longitude reaches 225 degrees, typically falling between November 7th and 8th on the Gregorian calendar. ‘Li’ means ‘to establish’ or ‘the beginning,’ and ‘dong’ means ‘ending,’ symbolizing the start of winter’s stillness and the storage of vitality as all things enter a period of rest and preservation. The climate transitions from dry and less rainy in autumn to the cold, rainy days of winter.

Lidong, along with Lichun (Start of spring), Lixia (Start of summer), and Liqiu (Start of autumn), are collectively known as the ‘Four Starts’ and hold great significance in the hearts of the Chinese people.

Traditionally, Lidong has been highly regarded in various regions of China. It is celebrated with rituals like ancestral worship, feasts, and divination. People offer seasonal delicacies to their ancestors, and celebrations are rich and diverse across different areas.

In the past, China was primarily an agrarian society, and after a year of hard work, people would take a break on Lidong and reward themselves and their families. In northern China, there is a tradition of eating dumplings, while in many southern regions, people make glutinous rice cakes. In certain areas of Henan, Jiangsu, and Zhejiang, there used to be a bathing ritual called ‘saojie,’ where various herbs, chrysanthemums, and honeysuckles were used to prepare herbal baths to cleanse and protect the body, ensuring good health for the winter ahead.


Danish

Vinterens begyndelse (Lidong), den 19. af de 24 solartermer, markerer starten på vinteren. Det sker, når solens ekliptiske længdegrad når 225 grader, typisk mellem den 7. og 8. november i den gregorianske kalender. ‘Li’ betyder ‘at etablere’ eller ‘begyndelsen’, og ‘dong’ betyder ‘afslutningen’, symboliserer begyndelsen på vinterens stilhed og opbevaring af vitalitet, da alt går ind i en periode med hvile og bevaring. Klimaet går fra tørt og mindre regnfuldt om efteråret til de kolde og regnfulde dage om vinteren.

Lidong, sammen med Lichun (forårets begyndelse), Lixia (sommerens begyndelse) og Liqiu (efterårets begyndelse), kaldes samlet de ‘fire begyndelser’ og har stor betydning i kinesernes hjerter.

Traditionelt set har Lidong været højt vurderet i forskellige regioner i Kina. Det fejres med ritualer som tilbedelse af forfædrene, festmåltider og spådom. Folk tilbyder sæsonbestemte delikatesser til deres forfædre, og fejringerne er rige og forskellige i forskellige områder. I fortiden var Kina primært en landbrugssamfund, og efter et års hårdt arbejde tog folk en pause på Lidong og belønnede sig selv og deres familier. I det nordlige Kina er der en tradition med at spise dumplings, mens folk i mange sydlige regioner laver klæbrige ris kager. I visse områder af Henan, Jiangsu og Zhejiang var der tidligere en bade ceremoni kaldet ‘saojie’, hvor forskellige urter, krysantemum og kaprifolium blev brugt til at lave urtebade for at rense og beskytte kroppen og sikre god sundhed for vinteren.

Leave a Reply