Cold Dew (Hanlu), the 17th solar term among the 24 in the Chinese calendar, marks the fifth term of the autumn season. It occurs when the sun reaches the celestial longitude of 195° and typically falls between October 7th and 9th on the Gregorian calendar. Cold Dew signifies the deepening of autumn, representing the turning point from cool to cold temperatures. In contrast to White Dew (Bailu), Cold Dew brings even lower temperatures, on the verge of turning into frost, heralding the next solar term, Shuangjiang (Frost’s Descent).

Entering Cold Dew, cold air descends upon the Northern Hemisphere, leading to dry weather with clear skies during the day and significantly cooler nights. Temperature fluctuations between day and night become more pronounced, and the autumn dryness becomes evident.

In the lunar calendar, the arrival of Cold Dew is also known as the Chrysanthemum Month, as it’s the time when chrysanthemums are in full bloom. Close to the Chongyang Festival, some regions have the tradition of drinking “chrysanthemum wine.” On the day of Cold Dew, ancient people would sometimes draw water from wells to make medicinal pills or herbal wines。

In the Jiangnan region of China during Cold Dew season, shrimp and crabs become abundant. Female crabs are laden with eggs, and their roe is plump and rich. People enjoy chrysanthemum viewing and engage in customs like crab feasting and “autumn fishing”. In Nanjing, locals have a tradition of steaming crabs, in some areas like Wenzhou, people enjoy river crabs with unique flavours, using rice wine or saltwater for various preparations.


Danish

Kolde Dug (Hanlu), den 17. solartermin blandt de 24 i den kinesiske kalender, markerer efterårssæsonens femte termin. Den indtræffer, når solen når den himmelske længdegrad på 195° og falder typisk mellem den 7. og 9. oktober i den gregorianske kalender. Kolde Dug betegner efterårets dybde og repræsenterer det tidspunkt, hvor temperaturen går fra kølig til kold. I modsætning til Hvid Dug (Bailu) medfører Kolde Dug endnu lavere temperaturer og er på nippet til at blive frost, hvilket varsler den næste solartermin, Frostens Nedgang (Shuangjiang).

Ved indgangen til Kolde Dug sænker kold luft sig over den nordlige halvkugle, hvilket resulterer i tørt vejr med klart vejr om dagen og betydeligt koldere nætter. Temperatursvingninger mellem dag og nat bliver mere markante, og efterårets tørhed bliver tydelig.

I den kinesiske kalender er ankomsten af Kolde Dug også kendt som Krysantemummåneden, da det er tidspunktet, hvor krysantemummer er i fuld blomst. Tæt på Chongyang-festivalen har visse regioner tradition for at drikke “krysantemumvin”. På Kolde Dugs dag trak gamle mennesker nogle gange vand fra brønde for at lave medicinpiller eller urtevin.

I Jiangnan-regionen i Kina i Kolde Dug-sæsonen bliver rejer og krabber rigelige. Hun-krabber er fyldt med æg, og deres rogn er fyldig og rig. Folk nyder ikke kun at se på krysantemummer, men deltager også i skikke som krabbespisning og “efterårshvinding”. I Nanjing har de lokale en tradition med at dampe krabber. I nogle områder som Wenzhou nyder folk flodkrabber med unikke smagsvarianter og bruger risvin eller saltvand til forskellige tilberedninger.

Leave a Reply