On May 9th, a group of over ten students from Borupgaard Gymnasium in Denmark, visited the China Cultural Center in Copenhagen with their teacher Charlotte to experience Chinese culture. Charlotte explained the Terracotta Warriors in the center’s lobby and showed a keen interest in Chinese tea culture with her students in the tea room. Zheng Wen, the director of the China Cultural Center in Copenhagen, warmly welcomed them to visit again to participate in cultural events and tea ceremonies to gain a deeper understanding of Chinese tea culture.

The students were also given the opportunity to explore the center’s library and exhibition hall. In the multifunctional hall, Zheng Wen spoke on the theme of “Tian Ren He Yi” (unity of human and nature), introducing the rich and ancient traditions of Chinese culture, as well as the new concept of harmonious coexistence between humans and nature and the progress made in this area. Afterward, the students were guided by the center’s staff to practice writing Chinese characters, including “Tian Ren He Yi”.

This visit was part of the China Cultural Center’s brand event called “Youth Envoy”, which aims to promote cultural exchange between Chinese and Danish youth and provide Danish young people with a deeper understanding of Chinese culture.


//DANISH

Den 9. maj afholdt Det Kinesiske Kulturcenter i København en kulturel begivenhed, hvor en gruppe på over ti elever fra Borupgaard Gymnasium i Danmark, ledsaget af deres lærer Charlotte, besøgte centeret for at få en oplevelse af kinesisk kultur. Charlotte formidlede information om Terracotta-krigerne i centerets lobby og sammen med sine elever udviste de stor interesse for kinesisk te-kultur i centerets te-rum. Zheng Wen, direktøren for Det Kinesiske Kulturcenter i København, bød gruppen varmt velkommen og tilbød dem til at deltage i kulturelle begivenheder og te-ceremonier i fremtiden for at opnå en dybere forståelse af kinesisk te-kultur.

Eleverne havde også mulighed for at udforske centerets bibliotek og udstillingshal. I multifunktionel hallen holdt Zheng Wen et oplæg med temaet “Tian Ren He Yi” (mennesker og natur i harmoni), hvor han introducerede de rige og gamle traditioner i kinesisk kultur samt den nye koncept om harmonisk sameksistens mellem mennesker og naturen og de fremskridt, der er gjort på dette område. Efterfølgende fik eleverne lov til at øve sig i at skrive kinesiske tegn, herunder “Tian Ren He Yi”, hvilket blev guidet af centerets personale.

Besøget var en del af Det Kinesiske Kulturcenters brandevent “Youth Envoy”, som har til formål at fremme kulturel udveksling mellem kinesiske og danske unge og give danske unge en dybere forståelse af kinesisk kultur.