On March 16th, the Chinese Ambassador to Denmark, Feng Tie, met with Ulrik Eversbusch, the Director of the Centre for Global Cooperation of the Danish Energy Agency. During the meeting, Ambassador Feng Tie presented China’s accomplishments in promoting green and low-carbon development and conveyed China’s willingness to share its experiences and achievements in green development with nations globally, including Denmark. He emphasized the importance of mutual learning and cooperation to address climate change. Eversbusch introduced the Centre for Global Cooperation of the Danish Energy Agency and Denmark’s energy cooperation with China. The two parties engaged in discussions on further strengthening the exchange and collaboration between China and Denmark in the field of green energy.

Repost: Embassy of the People’s Republic of China in the Kingdom of Denmark, http://dk.china-embassy.gov.cn/chn/zdjl/202303/t20230317_11043323.htm


//DANISH

Den 16. marts afholdt den kinesiske ambassadør i Danmark, Feng Tie, et møde med Ulrik Eversbusch, direktøren for Energistyrelsens Center for Global Rådgivning. Under mødet præsenterede ambassadør Feng Tie Kinas resultater inden for fremme af grøn og lav-kulstof udvikling og gav udtryk for Kinas villighed til at dele sine erfaringer og resultater inden for grøn udvikling med nationer globalt, herunder Danmark. Han understregede vigtigheden af gensidig læring og samarbejde for at imødegå klimaforandringerne. Eversbusch introducerede Energistyrelsens Center for Global Rådgivning og Danmarks energisamarbejde med Kina. De to parter diskuterede yderligere styrkelse af udveksling og samarbejdet mellem Kina og Danmark inden for grøn energi.