On February 2, 2024, as the Chinese New Year of the Dragon approaches, the China Cultural Center in Copenhagen successfully hosted its “Yaji in Copenhagen – Chinese New Year of the Dragon”, the first in a series of “Happy Chinese New Year” events for 2024. This gathering drew nearly 50 guests from different sectors in Copenhagen, uniting them to celebrate the Chinese New Year of the Dragon.

The event integrated traditional Chinese cultural performances, such as music, tea, and incense ceremonies, alongside an introduction to Chinese New Year customs and its cultural values, such as the centrality of family. Highlights included enchanting performances with traditional Chinese musical instruments, including guzheng, pipa, and guqin. The tea-touching and incense-making from the Song dynasty (960-1279) further enriched the understanding and appreciation of Chinese aesthetic traditions, showcasing its profound charm.

The event ended with dragon-themed gifts for those born in the Year of the Dragon and some elegant cards with New Year greetings to everyone. With a harmonious blend of diverse elements, the event created a lively yet peaceful experience in celebrating the Chinese New Year of the Dragon.


DANISH

Den 2. februar 2024, i forbindelse med indledningen til det kinesiske nytår, dragens år, blev eventet “Yaji i København – Kinesisk Nytår, Dragens År”, som er det første i rækken af “Glædelig Kinesisk Nytår”-begivenheder i 2024, afholdt med succes. Næsten 50 gæster fra diverse sektorer i København samledes for at fejre det kinesiske nytår, dragens år.

Eventet omfattede en integration af traditionelle kinesiske kulturelle fremvisninger, herunder musik, te- og røgelsesceremonier, samt en præsentation af skikke og kulturelle værdier forbundet med det kinesiske nytår. Blandt højdepunkterne var betagende optrædener med traditionelle kinesiske instrumenter som guzheng, pipa og guqin. Te-maling og fremstilling af røgelse fra Song-dynastiet (960-1279) bidrog yderligere til en dybere forståelse og anerkendelse af kinesiske æstetiske traditioner og fremviste deres dybe charme.

Eventet afsluttedes med overrækkelse af drage-tematiserede gaver til dem der blev født i dragens år samt uddeling af elegante kort med nytårshilsener til alle tilstedeværende. Gennem en harmonisk sammensmeltning af forskellige elementer skabte eventet en livlig, dog fredfyldt atmosfære i fejringen af det kinesiske nytår.