(ENG) The global coronavirus pandemic in 2020 has brought unprecedented challenges to the world. Even though the pandemic has made it impossible to hold the many offline events, it cannot hold us back to celebrate the Chinese New Year. The annual “Happy Chinese New Year” brand event of China Cultural Center in Copenhagen will be kicked off from January 25 to February 28, 2021.

(DAN) Den globale coronaviruspandemien i 2020 har medført hidtil usete udfordringer for hele verden. Selvom pandemien har gjort det umuligt at afholde de mange offline begivenheder, kan den ikke holde os tilbage for at fejre det kinesiske nytår. Det Kinesiske Kulturcenter i Københavns årlige brand-event ”Glædelig Kinesisk Nytår” bliver officielt skudt i gang fra den 25. januar til den 28. februar 2021.

(ENG) 2021 is the year of the Ox in the Chinese lunar calendar, representing struggle and a bumper harvest, which is also a good time to forge ahead with the plans. This year’s “Happy Chinese New Year” opens up for a series activity that are hosted by the China Cultural Center in Copenhagen. A series of colorful cultural activities will accompany the overseas Chinese and Danish people to spend a peaceful and happy Chinese New Year. Moreover, you can learn more about Chinese culture and traditional customs. At the same time, “Greetings from Shanghai” will also arrive in Denmark in a special way. Let us celebrate this Happy Chinese New Year together! So, stay tuned! Follow us on our official website and our social media channels.

(DAN) 2021 er oksens år i den kinesiske månekalender og repræsenterer kamp og en kofanger høst, hvilket også er et godt tidspunkt til at gå videre med sine planer. Årets ”Glædelig Kinesisk Nytår” åbner op for en række aktiviteter, som er hostet af Det Kinesiske Kulturcenter i København. En række farverige og kulturelle aktiviteter vil ledsage det oversøiske kinesiske og danske folk til at tilbringe et fredeligt og glædeligt kinesisk nytår. Desuden vil du få mere viden om den kinesisk kultur og Traditionelle skikke. Samtidig ankommer “Hilsner fra Shanghai” også til Danmark på en speciel måde. Lad os fejre dette glædelige kinesiske nytår sammen! Så hold dig opdateret! Følg os på vores officielle hjemmeside og vores sociale medier.

(ENG) This year, the China Cultural Center in Copenhagen are collaborating with Shanghai, which is a city in China full of charm. Shanghai is not only serving as China’s largest commercial and financial center, it has also developed into an international cultural metropolis with rich and diverse culture, tourism and arts resources. Due to the current pandemic situation, we can only invite you to experience and enjoy the cultural tourism project of the “Magic City” online. Therefore, the content of our “Happy Chinese New Year” event this year is based on the Shanghai style of “New Year”. Let us “Meet in Shanghai” and experience the joy of Chinese New Year.

(DAN) I år samarbejder Det Kinesiske Kulturcenter i København med Shanghai, som er en by i Kina fuld af charme. Shanghai er ikke kun Kinas største kommercielle og finansielle centrum, det har også udviklet sig til en international kulturel metropol med rige og forskelligartet kulturer, turisme og kunstressourcer. På grund af den aktuelle pandemisituation kan vi kun invitere dig til at opleve og nyde det kulturelle turismeprojekt af den ”Magiske By” online. Derfor er indholdet af vores ”Glædelig Kinesisk Nytår”-begivenhed i år baseret på Shanghai-stilens ”Nytår”. Lad os ”Mødes i Shanghai” og oplev glæden ved det kinesiske nytår.

There are a lot of activity waiting for you including online concerts, photo exhibitions and videos about Chinese customs and more! So, Stay Tuned!