Inner Mongolia, located in northern China, is rich in natural resources and historical and cultural heritage. The region boasts pure folk customs and a diverse array of cultures. This video showcases the joyful and harmonious celebration of the Chinese New Year, as experienced by the people of Inner Mongolia, through the depiction of traditional food, songs, dances, and other cultural customs. Through this portrayal, the sense of joy and pleasure inherent in the celebration of the Chinese New Year is conveyed.


//DANISH

Indre Mongoliet, beliggende i det nordlige Kina, er rige på naturressourcer og historiske og kulturelle arv. Regionen kan prale af rene folkeskikke og en bred vifte af kulturer. Denne video viser den glædelige og harmoniske fejring af det kinesiske nytår, som den opleves af befolkningen i Indre Mongoliet, gennem skildringen af traditionel mad, sange, danse og andre kulturelle skikke. Gennem denne skildring formidles den følelse af glæde og velbehag, som er iboende i fejringen af det kinesiske nytår.