According to China Daily on May 25, following a successful Atlantic crossing 23 years ago, Chinese and Danish explorers SUN Haibin and HUANG Siyuan (Christian Havrehed) are joining forces once again to embark on a “Rowing Connects the Pacific” initiative maritime expedition. The ceremony for their eastward journey took place on May 25 in Zhoushan city in Zhejiang province, attended by Mikael Hemniti Winther, the Consul General of Denmark to Shanghai, and his wife, Mrs. WEI Ruotang, who made a special trip for this occasion.

The “Rowing Connects the Pacific” plan is divided into four stages, with the first in 2024 aiming to replicate the route taken by the Chinese navigator Xu Fu in 210 BC, rowing from China to Japan. Once conditions are favorable, they will continue in a “hopscotching” style from Japan to the Kamchatka Peninsula and finally from Alaska to America.

It is reported that after their departure, the two expect to complete the arduous first stage of 800 kilometers nonstop in about two weeks, landing in Nagasaki, Japan. After a brief rest, they will begin the second stage of 500 kilometers in the offshore waters of Japan, concluding in Yonezawa City. The total journey will cover approximately 1300 kilometers and last 35 days (including delays for bad weather and shore exchanges).

(Reposted from China Daily website)


//DANISH

Ifølge China Daily den 25. maj, efter en succesfuld krydsning af Atlanten for 23 år siden, forener de kinesiske og danske opdagelsesrejsende SUN Haibin og HUANG Siyuan (Christian Havrehed) endnu en gang deres kræfter for at igangsætte en maritim ekspedition under initiativet “Roing forbinder Stillehavet”. Opstartsceremonien for deres østgående færd blev afholdt den 25. maj i byen Zhoushan i Zhejiang-provinsen, og blev overværet af Mikael Hemniti Winther, generalkonsul for Danmark i Shanghai, og hans hustru, fru WEI Ruotang, som havde foretaget en særlig rejse for anledningen.

Initiativet “Roing forbinder Stillehavet” er struktureret i fire etaper, hvoraf den første i 2024 har til formål at gentage den rute, som den kinesiske navigator Xu Fu benyttede i 210 f.Kr., ved at ro fra Kina til Japan. Når forholdene tillader det, vil de fortsætte i et mønster af ø-hop fra Japan til Kamtjatka-halvøen og endelig fra Alaska til Amerika.

Det er rapporteret, at efter deres afrejse forventes de to at gennemføre den krævende første etape på 800 kilometer nonstop inden for cirka to uger, med ankomst i Nagasaki, Japan. Efter en kort pause vil de indlede den anden etape på 500 kilometer langs Japans kystvande, som vil kulminere i byen Yonezawa. Den samlede rejse forventes at strække sig over cirka 1300 kilometer og vare i 35 dage (inklusive forsinkelser på grund af dårligt vejr og udvekslinger ved kysterne).

(Gengivet fra China Daily website)