Rain Water, the second solar term of the twenty-four solar terms, marks the transition from winter to spring, occurring annually around February 18-20 when the sun reaches 330 degrees celestial longitude. While rain may not fall on the day, it signifies increased precipitation following this period. As the Rain Water solar term arrives, a gentle breeze rustles through the treetops, birds chirp and flutter among the branches, heralding the arrival of spring showers, and the mist of willow trees after the rain forms a picturesque scene, making the spring atmosphere even more delightful. In some regions, it’s customary for married daughters to visit their parents with gifts, expressing gratitude for their upbringing, often presenting a special dish known as “guan guan rou” as a token of appreciation.


DANISH

“Regnvand”, den anden af de fireogtyve kinesiske solperioder, signalerer overgangen fra vinter til forår og indtræffer årligt omkring den 18.-20. februar, idet solen opnår en ekliptisk længde på 330 grader. Selvom det ikke nødvendigvis falder nedbør på selve dagen, indikerer denne periode typisk en begyndelse på en sæson med øget nedbør. Med ankomsten af “Regnvand”-solperioden oplever man ofte en mild brise i trækronerne, og fuglenes sang og bevægelse mellem grene, hvilket varsler om forårets komme med hyppigere regnskyl og en idyllisk fremtoning af piletræer glinsende i regndråber, der gør forårsatmosfæren endnu mere behagelig. I visse regioner i Kina er det en tradition, at gifte døtre besøger deres forældre med gaver for at udtrykke taknemmelighed for deres opdragelse, og de medbringer ofte en specifik ret kendt som “guan guan rou”, som en gestus af taknemlighed.