Last Friday, February 9, 2024, on the eve of the Chinese New Year, the China Cultural Center in Copenhagen and Carlsberg Group co-hosted a vibrant Chinese New Year celebration at Carlsberg Group’s headquarters building in Copenhagen. This festive event featured a dragon dance performed by a team from the Copenhagen Chinese community, filling the air with the resounding beats of drums and gongs, and spreading festive joy. 

ZHENG Wen, Director of China Cultural Center in Copenhagen, Steve Stringer, Vice President of Global Marketing Brands at Carlsberg Group, and Lynsey Woods, Carlsberg’s Global Brand Director, delivered heartfelt New Year speeches. Director ZHENG Wen shared insights into the rich heritage of the Chinese New Year, describing it as a celebration of nature, family, and the world.

Nearly a hundred employees of the Carlsberg Group participated. A highlight was the dragon eye-dotting ceremony held before the dragon dance to bring blessings to the guests. Moreover, the staff from the China Cultural Center in Copenhagen led the employees of Carlsberg Group to experience Chinese calligraphy and write beautiful Chinese New Year greetings.

As a global brewer, Carlsberg Group actively embraces cultural diversity and engages in cross-cultural exchanges between the East and the West. In celebration of the Chinese New Year and the Year of the Dragon, Carlsberg Group introduced a limited edition packaging, which showcases a meaningful way to celebrate cultural festivities in the business world. 


DANISH

Sidste fredag, den 9. februar 2024, på det kinesiske nytårs aften, var Det Kinesiske Kulturcenter i København og Carlsberg værter for en livlig fejring af det kinesiske nytår i Carlsberg Gruppens hovedkvarter i København. Dette festlige arrangement bød på en dragedans udført af et hold fra det kinesiske samfund i København, der fyldte luften med de rungende slag fra trommer og gongonger og spredte festlig glæde.

ZHENG Wen, direktør for Det Kinesiske Kulturcenter i København, sammen med Steve Stringer, vicepræsident for Global Marketing Brands hos Carlsberg Gruppen, og Lynsey Woods, Carlsbergs globale branddirektør, holdt hjertevarme nytårstaler. Direktør ZHENG Wen delte indsigter i det kinesiske nytårs rige arv og beskrev det som en fejring af naturen, familien og verden.

Næsten hundrede medarbejdere fra Carlsberg Gruppen var til stede. En fremtrædende begivenhed var ceremonien for prikning af drageøjnene, som fandt sted forud for dragedansen, med det formål at tildele velsignelser til de tilstedeværende gæster. Yderligere tog medarbejderne fra Det Kinesiske Kulturcenter i København initiativ til at guide Carlsberg Gruppens ansatte gennem oplevelsen af kinesisk kalligrafi og til at skrive elegante kinesiske nytårshilsener.

Som en international virksomhed indenfor bryggeriindustrien, anerkender Carlsberg Gruppen aktivt den kulturelle diversitet og deltager engageret i interkulturelle udvekslinger mellem Østen og Vesten. I anledning af fejringen af det kinesiske nytår og Dragens År introducerede Carlsberg Gruppen en særlig udgave af øl-emballage, hvilket viser en meningsfuld måde at fejre kulturelle festligheder i erhvervslivet på.