The long-awaited Olympic Winter Games Beijing 2022 is about to kick-off! To celebrate this grand event, a well-planned and creative “Together for a Shared Future” pop-up event was showcased at the City Hall Square and on the streets in Copenhagen, attracting the attention of many pedestrians. The Chinese students from the Royal Danish Academy of Music performed the Winter Olympics theme song “Together for a Shared Future” with their violin, guitar, saxophone, accordion, flute, etc. The wonderful sound awakened the gloomy and cold winter in northern Europe, far away from China, roaming the streets and alleys of Copenhagen, the capital city of Denmark.

Music and sports make us from strangers to friends. Although we do not speak the same language, the people are closely connected. Thanks to music, it allows us to speak the language that connects the world without barriers. Thanks to sports, it encourages us to work hard and experience the true connotation that we are all one family in the world and the community of shared future for mankind under the fight against the pandemic.

As the Winter Olympics theme song “Together for a Shared Future” played at the City Hall Square, more and more pedestrians joined the public square dancing. Joy and dance moves could be seen, creating a warm atmosphere, and jointly welcoming the Beijing Winter Olympics. From Denmark, we wish the Beijing Winter Olympics a huge success! Let us stand, hand in hand, “Together for a Shared Future” with the Beijing Winter Olympics.  


//DANISH

De længe ventede Vinter-OL 2022 i Beijing skydes snart i gang! For at fejre denne storslåede begivenhed, blev et velorganiseret og kreativt “Sammen om en Fælles Fremtid”-pop-up-event fremvist på Rådhuspladsen og på gaderne i København, hvilket tiltrak mange fodgængeres opmærksomhed. De kinesiske studerende fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium fremførte vinter-OL-temasangen “Sammen om en Fælles Fremtid” med deres violin, guitar, saxofon, harmonika, fløjte osv. Den vidunderlige tone vækkede den dystre og kolde vinter i Nordeuropa, langt væk fra Kina og flyder rundt i gaderne og stræderne i København, Danmarks hovedstad.

Musik og sport gør os fra fremmede til venner. Selvom vi ikke taler samme sprog, er menneskerne stadig tæt forbundet. Takket være musikken giver den os mulighed for at tale sproget, der forbinder verden uden barrierer. Takket være sport tilskynder det os til at arbejde hårdt og opleve den sande konnotation af, at vi er én stor familie og et fællesskab med fælles fremtid for menneskeheden under ​​kampen mod pandemien.

Da vinter-OL-temasangen “Sammen om en Fælles Fremtid” blev spillet på Rådhuspladsen, kom flere og flere fodgængere og dansede på pladsen. Glæde og dansebevægelser kunne ses, hvilket skabte en varm atmosfære og bød i fællesskab velkommen til Vinter-OL i Beijing. Fra Danmark ønsker vi Vinter-OL i Beijing en kæmpe succes! Hånd i hånd lad os stå “Sammen om en Fælles Fremtid” med Vinter-OL i Beijing.