Zhejiang, facing the East China Sea in the east, has long been described as a land with “70% mountains, 10% waters and 20% fields”. A place with its particular soil and water nurtures unique humanity, natural environment and lifestyle. Lucid waters, lush mountains and ancient architecture in Zhejiang are as harmoniously blended as they are a natural match. Architecture of distinctive styles built on or near “mountains”, “seas”, “waters” and other landscapes reproduces the concomitant life philosophy of nature and locals in Zhejiang for thousands of years. Home, a sweet name cherished, comes in different ways. It can be walls and black tiles that lie on the south of the Yangtze River; the mansion of eminent families that live together for generations in central Zhejiang; the houses made of rammed earth in mountains, or stone ramparts built on the seaside.

Meeting Under the Eaves

Wang Shixing, a great traveler in the Ming Dynasty, wrote in his book Guang Zhi Yi (A Broad Description of Human Geography) that the “people of the waterborne kingdom” in Hangzhou-Jiaxing-Huzhou Plain lived an affluent and elegant life by trading in boats; the “people of mountains and valleys” in Jinhua, Quzhou, Yanzhou and Chuzhou were staunch and frugal in the fight against harsh geographical conditions; and the “people on the seashore” in Ningbo, Shaoxing, Taizhou and Wenzhou endured winds and rains, thus “officers and ordinary people were neither noble nor humble, neither luxurious nor austere”. Local dwellings are typical reflections of such cultural characters.


Click the link below to see the online exhibition:

http://bog3dcg.epub360.com.cn/v2/manage/book/4vfhvs/


//DANISH

Zhejiang, der vender mod det Østkinesiske Hav i øst, er længe blevet beskrevet som et land med “70% bjerge, 10% vand og 20% marker”. Et sted med sin særlige jord og vand nærer unik menneskelighed, miljø og livsstil. Det klare vand, frodige bjerge og traditionel arkitektur i Zhejiang er lige så harmonisk blandet sammen som om de er en naturlig match. Arkitektur af karakteristiske stilarter bygget på eller i nærheden af “bjerge”, “have”, “vand” og andre landskaber gengiver naturens og lokalbefolkningens livsfilosofi i Zhejiang i tusinder af år. Hjem, et sødt navn, der er værdsat, kommer på forskellige vis. Det kan være vægge og sorte fliser, der ligger syd for Yangtze-floden; palæet for højtstående familier, der bor sammen i generationer i det centrale Zhejiang; husene lavet af stampet jord på bjergene eller de vilde voldanlæg bygget ved havet.

Mødet under Tagskægget

Wang Shixing, en stor rejsende under Ming-dynastiet, skrev i sin bog Guang Zhi Yi (En Bred Beskrivelse om Samfundsgeografi), at “folket i det vandbaseret kongerige” i Hangzhou-Jiaxing-Huzhou-sletten levede et velstående og elegant liv ved at handle i både; “folket i bjerge og dale” i Jinhua, Quzhou, Yanzhou og Chuzhou var pålidelige og sparsommelige i kampen mod barske geografiske forhold; og “folket på kysten” i Ningbo, Shaoxing, Taizhou og Wenzhou kunne modstå vind og regn, og derfor var “officerer og almindelige mennesker hverken ædle eller beskeden, hverken luksuriøse eller barske”. Lokale boliger er typiske refleksioner af sådanne kulturelle karakterer.