(ENG) Ceramics are the bridge for the exchange and connection between Chinese culture and Western culture. Longquan celadon, a type of greenish or grayish blue ceramic, is a famous historical ceramic with the longest firing time, the largest number of kiln sites, the largest production scale and the widest export range of all Chinese ceramics. Celadon production thus has a long history in Longquan. In recent years, Longquan City in Zhejiang Province takes the path of cultural promotion, industry interaction and foreign exchanges in all directions. A Chinese Longquan’s celadon town is created and founded around celadon culture. It is a pioneering and innovative platform for building the “celadon” industrial chain, and has now become a place for Chinese and foreign potters and tourists to visit, experience and exchange Longquan celadon.

(DAN) Keramik er broen til udveksling og forbindelse mellem kinesisk kultur og vestlig kultur. Longquan celadon, en keramik type med en glasur hvis farve er grågrøn eller gråblå, er en berømt historisk keramik med den længste fyringstid, det største antal ovnsteder, den største produktionsskala og det bredeste eksportområde af al kinesisk keramik. Celadon-produktion har altså en lang historie i Longquan. I de seneste år har Longquan byen i Zhejiang-provinsen taget vejen for at fremme celadon-kultur, industriinteraktion og udenlandsk udveksling i alle retninger. En kinesisk Longquan celadon-by er blevet skabt og baseret på celadon-kultur. Det er en banebrydende og innovativ platform til opbygning af ”celadon” industriel kæde, og er nu blevet et sted for kinesiske og udenlandske keramikere og turister at besøge, opleve og udveksle Longquan celadon.

(ENG) Today, the China Cultural Center in Copenhagen brings you the online Longquan Celadon Experience Tour. This experience tour features the only element of Chinese porcelain culture to be included in the UNESCO List of Intangible Cultural Heritage. Amidst the joyous atmosphere of Spring Festival celebrations, the Experience Tour uses brand-new technology to allow friends from all over the world to interact with traditional Chinese culture online. The Experience Tour allows you to “visit” Longquan to experience how the culture of its exquisite celadons has been preserved over centuries by porcelain masters. Through a full 3D-interactive environment, you can see by yourself how the Longquan Celadon manufacturing process transforms clay mined from deep in forested mountains into stunning pieces of art. You will also be able to experience how Longquan’s celadon culture has dazzled the world over the centuries.

(DAN) I dag præsenterer Det Kinesiske Kulturcenter i København online Longquan Celadon Oplevelsestur. Denne oplevelsestur byder på kinesisk porcelænskultur, som er inkluderet i UNESCOs liste over immateriel kulturarv. Midt i den glædelig atmosfære under forårsfestivalen vil oplevelsesturen byde på helt ny metode til at give venner i hele verden mulighed for at interagere med traditionel kinesisk kultur online. Oplevelsesturen vil give dig mulighed for at ”besøge” Longquan og se, hvordan kulturen i dets udsøgte celadon er blevet bevaret gennem århundreder af porcelænsm estre. Gennem et komplet interaktivt 3D-miljø kan du selv opleve, hvordan Longquan celadon-fremstillingsprocessen omdanner ler, som udvindes fra dybet i de skovklædte bjerge, til fantastiske kunstværker. Du vil også kunne opleve, hvordan Longquans celadon-kultur har blændet verden gennem århundrederne.

Join the experience tour by clicking on the link below or by scanning the QR-code

https://longquan.3rdplanet.com.cn