Aristocratic Families

In central Zhejiang lies the Jinhua-Quzhou Plain where the people toiled day after day but reaped little due to barren land. The densely populated area was home to the small families of clans that lived in close proximity to their ancestral halls in strict hierarchy. It took more effort to stand out from the densely populated and tightly-connected community in traditional society, so students studied diligently for being successful in imperial examinations, craftsmen learned hard to master skills, and merchants worked hard to accumulate wealth. In a sense, the people here turned this barren land into a livable place with picturesque mountains and rivers with their persistence and tenacity.

Click the play button below to watch the video


Living at Mountains

The people in mountainous areas live on mountains. They paved ancient paths to turn enclosed mountains into convenient thoroughfares; they plowed steep slopes into terraced fields; they lived together in clans among beautiful landscape, planting mulberry and hemp, feeding chicken and dogs. Terraced fields, along the slopes, constitute a wonderful combination of lines and color blocks. The beauty of natural scenery is in a panoramic view.

Click the play button below to watch the video

Click the link below to see the online exhibition:

http://bog3dcg.epub360.com.cn/v2/manage/book/4vfhvs/


//DANISH

Aristokratiske Familier

I det centrale Zhejiang ligger Jinhua-Quzhou sletten, hvor folk arbejdede dag efter dag, men høstede lidt på grund af det ufrugtbare land. Der var tætbefolket boliger her, og små klanfamilier fulgte et strengt ordensforhold og boede i umiddelbar nærhed af Forfædres Tempel. Det krævede en større indsats for at skille sig ud fra det tætbefolket og tæt forbundne samfund i det traditionelle samfund, så mange studerede flittigt for at få succes i de kejserlige embedsmandseksamener, håndværkere lærte at mestre færdigheder, og handelsmænd arbejdede hårdt for at tjene penge. På en måde forvandlede folket her dette ufrugtbare land til et beboeligt sted med maleriske bjerge og floder med deres vedholdenhed og ihærdighed.

At Leve i Bjergene

Folk i de bjergrige områder lever i bjergene. De brolagde gamle veje og forvandlede blokerede bjerge til bekvem veje; de pløjede stejle skråninger til terrasserede marker; blandt de smukke bjerge og floder levede folk sammen i klaner, plantede morbær og hamp, fodrede kylling og hunde. Terrasserede marker langs skråningerne udgør en vidunderlig kombination af linjer og farver. Med panoramaudsigt vil man kunne se skønheden i det naturskønne landskab.