The “Ice and Snow Fantasy Journey – Global Screening of Ice and Snow Documentaries” consists of 10 different documentaries that tell different life stories, showing the sports spirit of people in winter sports. The ice-and-snow documentary film I am Teaching Skiing in Switzerland tells the story of a young Chinese man named Longlong Li, born after 1985. Longlong Li worked as a factory welder but later became a Chinese and English ski instructor in Switzerland. The documentary thus depicts a young Chinese man chasing his dreams in a foreign country.  


//DANISH

“Is og Sne Fantasirejse – Global Screening af Dokumentarfilm om Is og Sne” består af 10 forskellige dokumentarfilme, der fortæller forskellige livshistorier og viser folks sportsånd i vintersport. Is-og-sne-dokumentarfilmen Jeg Underviser i Skiløb i Schweiz fortæller historien om en ung kinesisk mand ved navn Longlong Li, som er født efter 1985. Longlong Li arbejdede som fabrikssvejser men blev senere hen kinesisk og engelsk skilærer i Schweiz. Dokumentaren skildrer altså en ung kinesisk mand, der forfølger sine drømme i et fremmed land.