On June 1, the 2021 edition of the “China Tourism and Culture Weeks” officially kicked off. This event is a global brand event sponsored by the Bureau of International Exchange and Cooperation of the Ministry of Culture and Tourism, and organized by Network of International Culturalink Entities, overseas China Cultural Centers and China National Tourist Offices. It aims to tell stories about China through tourism promotion and cultural exchanges and enhance the cultural and tourism exchanges and development between China and foreign countries.

The theme of this year is “The Beautiful China”, and the programs will be divided into three sections; Beautiful Countryside and Intangible Heritage Protection, The Ice and Snow Tour and Food Culture. In the following weeks, we will be sharing a variety of interesting virtual and online activities through short videos, H5 mini-programs, trailers and posters covering performance, culture, cultural heritage, cuisine, beautiful landscapes and more! So, stay tuned on our website and social media channels, or for more information, just click here.

On June 3, middle school students from Niels Steensen High School in Denmark came to visit our cultural center to see the “China-Denmark Children’s Art Exhibition” followed by an introduction to this year’s “China Tourism and Culture Weeks”. The students were surprised about the beautiful landscapes in China and the creativeness of craftsmanship. They were full of praise for the venues of the 2022 Beijing Winter Olympics and the surrounding natural landscapes. They also expressed their desire to travel to China as soon as the pandemic is over. Lastly, the students made art creations in the exhibition hall, and their work of art expressed their affection for Chinese culture.


//Danish

Den 1. juni blev 2021-udgaven af ”Kinesisk Turisme og Kulturuge” officielt skudt i gang. Dette event er et globalt brand-event sponsoreret af international udveksling og samarbejdsbureau under Ministeriet for Kultur og Turisme, og er organiseret af Network of International Culturalink Entities, oversøiske kinesiske kulturcentre og China National Tourist Offices. Det har til formål at fortælle historier om Kina ved at fremme turisme og kulturel udveksling samt styrke kultur- og turismeudveksling og udvikling mellem Kina og udlandet.

Temaet i år er “Det Smukke Kina”, og programmerne vil blive opdelt i tre underemner; Den Smukke Landsby og Beskyttelsen af Immateriel Arv, Is- og Sne-turen og Madkulturen. I de følgende uger præsenterer vi for en række spændende virtuelle og online aktiviteter gennem korte videoer, H5 mini-programmer, trailere og billeder, og dækker optræden, kultur, kulturarv, madlavning, smukke landskaber og meget mere! Så hold øje med vores hjemmeside og sociale medier, eller tryk her for at læse mere om programmerne.

Den 3. juni kom elever fra mellemskole på Niels Steensen Gymnasium i Danmark på besøg i vores kulturcenter for at se “Kina-Danmark Børnenes Kunstudstilling” efterfulgt af en introduktion til årets “Kinesisk Turisme og Kulturuge”. Eleverne blev overraskede over de smukke landskaber i Kina og kreativiteten i håndværk. De var fulde af ros for spillestederne, som skal blive brugt til vinter-OL i Beijing 2022, og de omkringliggende naturlige landskaber. De udtrykte også deres ønske om at rejse til Kina, så snart pandemien er forbi. Til sidst lavede eleverne deres egen kunst i udstillingshallen, og deres kunstværk udtrykte deres kærlighed til kinesisk kultur.