Værkerne i “Mit Moderland og Jeg” viser forholdet mellem individet og landet. Dette forhold forfines og præsenteres i form af billeder, som på ingen måde er abstrakte, men konkrete, visuelle, intuitive, rige og konkluderende. Denne følelse lurer i enhver fotografers hjerte og afslører i deres øjne. Uanset hvor de befinder sig i landet, så er deres hjerter altid forbundet.
(The works of “Me and My Motherland” present the relationship between the individual and the country. This relationship is refined and presented in the form of images, which is by no means abstract, but concrete, visual, intuitive, rich and conclusive. This emotion lurks in the hearts of every photographer and reveals in their eyes. Wherever they are in the country, their hearts are always connected.)