Taijiquan therapy is developed from Taijiquan’s boxing style. Through combining assistive movement and mental regulation, it helps people solve everyday health problems and provides a method of rebuilding health by regulating oneself in a context of stressful workload and life tempo. This video series adopts the forms from the video series like “Taijiquan Fitness Micro class” and “Chinese Medical Culture Micro class” to showcase fundamental health-preserving knowledge and practical application with Chinese characteristics. By integrating entertainment into education, this series spreads a peaceful, auspicious, healthy, and joyful Spring Festival sensation to all the people in the world.


//DANISH

Taijiquan terapien er udviklet fra Taijiquan øvelserne. Den kombinerer assisterende bevægelser og mental regulering for at hjælpe folk med at løse hverdagens helbredsproblemer. Den tilbyder en selvreguleringsmetode til at genopbygge sundheden i en sammenhæng efter stor arbejdsbyrde og stressende livstempo. Denne videoserie anvender formerne fra videoserierne som “Taijiquan Fitness Microclass” og “Chinese Medical Culture Microclass” til at demonstrere grundlæggende viden og praktisk anvendelse inden for sundhed og velvære med kinesiske karakteristika. Ved at integrere underholdning i læring spreder denne serie en fredelig, gunstig, sund og glædelig kinesisk nytårs-sensation til alle mennesker i verden.