//ENG

Spring Equinox or ”Chunfen” in Chinese is the 4th solar term of the 24 solar terms, which falls on March 20 this year. The Spring Equinox signals the equal length of the day and night time, because on this day, the sun is directly above the equator. After this day, the direct solar radiation moves northwards, resulting in gradually longer day time in the Northern Hemisphere and longer night time in the Southern Hemisphere.

Each solar term can be divided into three pentads (periods). The pentads for Chunfen are: The “dark birds” (swallows) arrive, thunder sounds, and lightning begins. This means that during Chunfen, swallows will begin to make their northward migration, while spring thunderstorms with lightning will occur frequently.

Chunfen also means more outdoor activities. As the weather turns warmer and flowers are in full bloom, Chunfen is a signal informing people to be ready for a spring outing. Though the coronavirus outbreak has scuppered some plans, people are still looking forward to enjoying beautiful nature.

Spring is the Perfect Time for Health Maintenance

(ENG) Here are four tips to get you on your way for your health maintenance this Chunfen:

Tips 1: The clothes should be thick and thin

As the weather turns warm and cold, the climate is changeable, and the temperature difference is large, people often cannot adapt to this change. In the spring, the yang qi develops and the body surface of the human body begins to open, and the ability to resist the cold is weakened. Therefore, you should not take off your cotton clothes immediately when the weather starts to warm in order to prevent colds and the flu.  


Tips 2: Go to bed earlier and wake up early

During the spring, people often feel sleepy, weak, drowsy, and wake up late in the morning. This is what people often call “spring sleepiness”. If you want to get rid of spring sleepiness, go to bed earlier in the night and wake up early each day. It is far more important to make sure you get enough sleep and that it is good quality sleep. Get plenty of rest to leave your body maximum energy for its cleansing endeavors. Take a walk outdoors in the morning, relax and get rid of the mentality of tiredness and sleepiness.


Tips 3: Be calm and in a good mood; take control of your emotions

According to Traditional Chinese Medicine (TCM), spring can also be a time when feelings of irritability, frustration, or anger sink in. In TCM, spring is associated with the wood element and an inherent sense of growth and renewal. The organ associated with the wood element is the liver, which is essential for our body’s capacity to process both physically and emotionally. Therefore, try to be calm, keep relaxed, be happy and in a good mood. You can go on an outing with your friends when the weather is good.


Tips 4: Eat less sour and more sweet

The King of Chinese Medicine Sun Simao once said that “during the spring, it is better to save acid and increase in sweetness, so as to nourish temper.” It means that is advisable to eat less sour food during spring time and eat more sweetness. Traditional Chinese medicine believes that people tend to have excessive liver qi in spring. It has adverse effects on the spleen and stomach and hinders the normal digestion and absorption of food. So, you should eat less sour and more sweet. The key is to maintain a good spleen and stomach. Try to eat more ginger, onions, Chinese leek, wolfberry, etc.

//DAN

Forårsjævndøgn eller ”Chunfen” på kinesisk er den 4. soltermin i de 24 solterminer i Kina, hvilket falder den 20. marts i år. Forårsjævndøgn markerer det tidspunkt på året, hvor dag og nat er lige lange, for her står Solen præcis lodret over Jordens ækvator. Efter denne dag bliver dagene længere på den nordlige halvkugle, og dagene kortere på den sydlige halvkugle.

Hver soltermin kan opdeles i tre perioder (en periode er lig med normalt fem dage). Perioderne til Chunfen er: De ”mørke fugle” (svaler) ankommer, torden lyd, og lynet begynder. Dette betyder, at under Chunfen begynder svaler at rejse mod nord, mens torden og lyn ofte opstår.

Chunfen betyder også flere udendørs aktiviteter. Da vejret bliver varmere og blomster er i fuldt flor, er Chunfen et signal der oplyser folk om at gøre sig klar til at gå en forårstur. Selvom coronavirus-udbruddet har ødelagt nogle planer, ser folk stadig frem til at nyde den smukke natur.

Forår er Den Perfekte Tid til Sundhedsvedligeholdelse

(DAN) Her er fire tips til at vedligeholde din sundhed gennem denne Chunfen:

Tip 1: Tøjet skal være tykt og tyndt

Da vejret bliver varmt og koldt, klimaet er skiftende og temperaturforskellen er stor, kan folk ofte ikke tilpasse sig denne ændring. Om foråret udvikler yang qi sig, og kroppens overflade på den menneskelige krop begynder at åbne, og evnen til at modstå kulden svækkes. Derfor skal du ikke tage bomuldstøjet af med det samme når vejret begynder at blive varmet, for at forhindre forkølelse og influenza.


Tip 2: Gå tidligere i seng og stå tidligt op

I løbet af foråret føler folk sig ofte søvnige, svage, døsige og står sent op om morgenen. Dette er, hvad folk ofte kalder ”forårstræthed”. Hvis du vil slippe af med forårstræthed, bør du gå tidligere i seng og stå tidligt op hver dag. Det er langt vigtigere at sørge for, at man får nok søvn og en god søvnkvalitet. Få masser af hvile for at hjælpe kroppens bestræbelser på udrensning med maksimal energi. Gå en tur om morgenen, hvil dig og slippe af med mentaliteten af ​​træthed og søvnighed.


Tip 3: Vær rolig og i godt humør; tage kontrol over dine følelser

Ifølge Traditionel Kinesisk Medicin (TCM) kan foråret også være en tid, hvor følelser af irritabilitet, frustration eller vrede opstår. I TCM er foråret forbundet med træ-elementet og en iboende følelse af vækst og fornyelse. Organet forbundet med træ-elementet er leveren, som er en vigtig evne for kroppen til at behandle både fysisk og følelsesmæssigt. Forsøg derfor at være rolig, hold dig afslappet, vær glad og i godt humør. Du kan tage på udflugt med dine venner, når vejret tillader det.


Tip 4: Spis mindre surt og mere sødt

Kongen af kinesisk medicin Sun Simao sagde engang, at ”i løbet af foråret er det bedre at spare på syre og øge sødme for at give næring til temperamentet.” Det betyder, at det tilrådes at spise mindre sur mad i løbet af foråret og spise mere sødt. Ifølge TCM har folk tendens til at have overdreven qi-energi i leveren om foråret. Det har bivirkninger på milten og maven og forhindrer den normale fordøjelse og absorption af mad. Derfor bør du spise mindre surt og mere sødt. Nøglen er at opretholde en god milt og mave. Prøv at spise mere ingefær, løg, kina-purløg, goji-bær osv.