“Major Snow”(DaXue), the 21st solar term in the Chinese lunar calendar, marks the official onset of mid-winter, usually falling around December 6th or 8th when the sun reaches the celestial longitude of 255 degrees.

Similar to Minor Snow, Major Snow reflects changes in temperature and precipitation trends, serving as a significant indicator in agricultural traditions. This period is characterised by a noticeable drop in temperature, often accompanied by rain or snow.

Folk customs during Major Snow include salt-cured meats, engaging in snowball fights, admiring snow scenes, and dietary supplements. In Nanjing, there’s a saying: “Pickling vegetables in Minor Snow, curing meat in Major Snow.” Many households hang cured meats, sausages, and salted fish at their doors and windows during this period, and with rivers frozen, people can start enjoying ice skating.

Major Snow is an ideal time for nourishment, boosting the immune system, and promoting metabolism. Winter supplements help regulate internal substance metabolism, ensuring nutrients are stored efficiently.

Danish

“Stor Sne,” den 21. solterm i den kinesiske månekalender, markerer officielt begyndelsen på midten af vinteren og falder normalt omkring den 6. eller 6. december, når solen når en himmellængde på 255 grader.

Som ved Lille Sne afspejler Stor Sne ændringer i temperatur- og nedbørstendenser og fungerer som en betydningsfuld indikator inden for landbrugstraditioner. Denne periode kendetegnes ved en mærkbar temperaturfald, ofte ledsaget af regn eller sne.

Folkeskikke under Stor Sne inkluderer saltede kød, sneboldkampe, beundring af sne landskaber og kosttilskud. I Nanjing er der et ordsprog: “Syltning af grøntsager i Lille Sne, heling af kød i Stor Sne.” Mange husholdninger hænger saltede kød, pølser og saltet fisk ved deres døre og vinduer i denne periode, og med frosne floder kan folk begynde at nyde skøjteløb.

Stor Sne er ideel til ernæring, styrkelse af immunsystemet og fremme af stofskifte. Vintersupplementer hjælper med at regulere intern stofskifte og sikrer effektiv opbevaring af næringsstoffer.

Leave a Reply