“Awakening of Insects” (Jing Zhe) is the third solar term in the traditional Chinese calendar, typically falling on March 5th or 6th when the sun reaches the celestial longitude of 345 degrees. As nature transitions and life begins to stir with the changing rhythms, this period marks the awakening of life from its winter slumber. With the rising sun and the gentle rumble of spring thunder, accompanied by an increase in rainfall, the world bursts with vitality. Embracing this time, people turn to age-old customs, like burning incense to ward off pests and enjoying the symbolism of eating pears to stay healthy amidst the fluctuating temperatures.

DANISH

“Ophidsede Insekter” er den tredje solperiode i de 24 kinesiske solperioder, der typisk falder den 5. eller 6. marts, når solen når den himmelske længdegrad på 345 grader. Som naturen overgår og livet begynder at røre sig med de skiftende rytmer, markerer denne periode vågnen af livet fra sin vintersøvn. Med den stigende sol og den milde buldren af forårs torden, ledsaget af en stigning i regn, springer verden ud i vitalitet. I denne tid vender folk sig til ældgamle skikke, som at brænde røgelse for at holde skadedyr væk og nyde symbolikken i at spise pærer for at forblive sunde midt i de svingende temperaturer.