Last week, February 23rd to 25th, the China Cultural Center in Copenhagen teamed up with the Jiangxi Provincial Department of Culture and Tourism, the Wenzhou Municipal Bureau of Culture and Tourism of Zhejiang Province, Air China’s Copenhagen Office, and Sinex Rejser to form a China-themed booth. Embracing the themes of “Nihao China” and “Happy Chinese New Year”, they participated in the 2024 Danish Travel Show together.

On February 24th, aligned with the Lantern Festival, the China-themed booth team conducted a “Nihao China” lighting ceremony. The Charge d’Affaires of the Chinese Embassy in Denmark, Qin Jie, Deputy Director CHEN Xiaoping from the Jiangxi Provincial Department of Culture and Tourism, ZHENG Wen, Director of the China Cultural Center in Copenhagen, HAO Yudong, General Manager of Air China’s Copenhagen Office, George Sørensen, CEO of the Danish Travel Show, Marianne, a representative of the Danish Sindberg family, and LIU Xiaoming, the head of Sinex Rejser, jointly ignited the red lanterns above their exhibition booth.

In the speech by Qin Jie, the Charge d’Affaires of the Chinese Embassy in Denmark, highlighted that tourism is not only a driving force for socio-economic development but also a bridge and bond for heart-to-heart exchanges between peoples. Committed to the vision of building a shared future for humanity, China is keen on sharing tourism development opportunities with the world. China and Denmark boast vast tourism resources, have a solid tourism exchange and cooperation foundation, and hold great potential. Recently, the Chinese government has introduced several policies to ease the way for international tourists visiting China, inviting visitors from Denmark and other countries to travel, explore, study, and live in China. Chen Xiaoping, the Deputy Director, and Cao Boyi, the former Danish Consul General in China, also gave speeches.

Following the ceremony, a promotional event for Jiangxi tourism took place at the booth. Throughout the show, the Chinese team organized four themed promotional events to showcase the tourism resources and offerings from Jiangxi, Wenzhou in Zhejiang, and other areas of China, highlighting unique tourism resources like ice and snow tourism and Spring Festival tourism.

The “Nihao China” booth featured various performances, including Chinese tea ceremonies, guqin music, dance, Kunqu opera, calligraphy, Tai Chi, lion dance, and youth hip-hop, with selected acts also taking the main stage. The event’s highlight was the morning of the Lantern Festival in the Year of the Dragon when the Aarhus Chinese Cultural Association paraded the Chinese dragon throughout the exhibition, receiving a warm welcome from Danish attendees.

Danish Travel Show, Scandinavia’s largest source of inspiration for new and exciting travel experiences, saw a visitor count of approximately 63,362 in 2024, a notable increase from the previous year. The participation of the Chinese-themed booth team has significantly enhanced the visibility of Chinese tourism in Denmark and the Nordic market, setting a solid foundation to attract more Danish and international visitors to China.

DANISH

I forrige uge, fra den 23. til den 25. februar, indgik Det Kinesiske Kulturcenter i København et samarbejde med Jiangxi-provinsens Departement for Kultur og Turisme, Wenzhou Kultur- og Turismebureau i Zhejiang-provinsen, Air Chinas kontor i København samt Sinex Rejser med henblik på at etablere en udstillingsstand med fokus på Kina. Med “Nihao Kina” og “Glædeligt Kinesisk Nytår” som overordnede temaer deltog de fælles i 2024 MCH Messecenter Herning.

Den 24. februar, hvilket sammenfaldt med Lanternefestivalen, igangsatte holdet bag den Kina-tematiserede stand en ceremoni for oplysning af standen under betegnelsen “Nihao Kina”. Den fungerende ambassadør for Kinas Ambassade i Danmark, QIN Jie, den stedfortrædende direktør CHEN Xiaoping fra Departementet for Kultur og Turisme i Jiangxi-provinsen, ZHENG Wen, direktøren for Det Kinesiske Kulturcenter i København, HAO Yudong, generaldirektøren for Air Chinas kontor i København, George Sørensen, administrerende direktør for MCH Messecenter Herning, Marianne, en repræsentant for den danske Sindberg-familie, samt LIU Xiaoming, direktøren for Sinex Rejser, foretog i fællesskab tændingen af de røde lanterner over deres udstillingsområde.

I sin tale fremhævede den fungerende ambassadør for Kinas Ambassade i Danmark, QIN Jie, at turisme ikke alene er en drivkraft for socioøkonomisk vækst, men også en forbindelsesled og et bånd for udvekslinger mellem folk. Dedikeret til visionen om at opbygge en fælles fremtid for menneskeheden, er Kina opsat på at dele mulighederne inden for turismeudvikling med resten af verden. Kina og Danmark råder over betydelige turistressourcer, har et solidt fundament for udveksling og samarbejde inden for turisme og besidder stort potentiale. For nylig har den kinesiske regering indført adskillige politikker for at lette adgangen for internationale turister til Kina og inviterer besøgende fra Danmark samt andre lande til at rejse, udforske, studere og leve i Kina. Vice direktør, CHEN Xiaoping, og den forhenværende danske generalkonsul i Kina, CAO Boyi, holdte ligeledes også taler.

Efter afslutningen på ceremonien blev der ved standen afviklet et promoveringsprogram med fokus på turisme i Jiangxi-provinsen. Gennem hele messens varighed organiserede holdet fire temabaserede promoveringsprogram med det formål at præsentere turistattraktioner fra Jiangxi, Wenzhou i Zhejiang-provinsen samt øvrige områder i Kina, og for at sætte fokus på særlige produkter såsom turisme relateret til is og sne samt det kinesiske nytår.

Standen bød på en række optrædener, herunder kinesiske teceremonier, guqin-musik, dans, Kunqu-opera, kalligrafi, Tai Chi, løvedans og ungdoms-hiphopdans. Udvalgte performances blev også præsenteret på hovedscenen. Et fremtrædende højdepunkt var morgenen under lanternefestivalen, da Aarhus Kinesiske Kulturforening arrangerede en parade med den kinesiske drage igennem udstillingsområdet, hvilket blev modtaget med stor begejstring af deltagerne.

MCH Messecenter Herning, Skandinaviens primære kilde til inspiration for nye og spændende rejseoplevelser, registrerede et deltagerantal på omkring 63.362 i 2024, hvilket udgør en betydelig forøgelse sammenlignet med det foregående år. Engagementet fra holdet bag den Kina-tematiserede stand har væsentligt forøget synligheden af kinesisk turisme i Danmark samt på det nordiske marked og har etableret et robust fundament med henblik på at tiltrække flere danske og internationale besøgende til Kina.