“The Lectures of Ballet in China” introduces the origins and development of Chinese ballet from the perspective of the history of ballet art, reflects the exchange and integration of Chinese and Western arts with some representative ballet plays as examples, and showcases the unique charm of Chinese ballet. It demonstrates the openness and inclusiveness of Chinese civilization from a special perspective as well as the considerable role played by ballet in promoting Chinese foreign exchange and mutual learning.

Feng Ying is the speaker, and she is the director and artistic director of the National Ballet of China.

Episode 1 – The Innovation of Chinese Ballet

Episode 2 – The Charm of Chinese Ballet

Episode 3 – The Future of Chinese Ballet

Episode 4 – The Integration between Ballet and Chinese Culture


//DANISH

“Foredrag om Ballet i Kina” introducerer oprindelsen og udviklingen af kinesisk ballet ud fra balletkunstens historie, afspejler udvekslingen og integrationen af kinesisk og vestlig kunst med nogle repræsentative ballet-stykker som eksempler, og fremviser den unikke charme af kinesisk ballet. Derudover demonstreres åbenhed og rummelighed af den kinesiske civilisation fra et særligt perspektiv samt ballettens betydelige rolle i at fremme udveksling og gensidig læring mellem Kina og andre lande.

Feng Ying er foredragsholder, og hun er instruktør og kunstdirektør for National Ballet of China.